આજે એક સ્વપ્ન આવ્યો - એક સરસ ગુજરાતી કવિતા બાળપણ ઉપર


આજે એક સ્વપ્ન આવ્યો
રમતો - ગમતો હું બાળપણ માં ચાલ્યો...
રજા ની મજા ને હું ફરીથી લાવ્યો...
મોટો થયો આ જિંદગી માં,
ત્યારે એક વિચાર આવ્યો...
ક્યાંક ખોવાયેલું વતન મારું,
તો ક્યાંક ખોવાયેલા મિત્રો મારા,
ગયો ફરીથી વતનમાં મારા,
તો ત્યાં એક જીગર જાન આવ્યો,
હળી - મળી ને ઘૂમ્યા ફર્યા,
સ્વપ્ન છૂટતા વિચાર આવ્યો,
હવે જઉં પાછો વતનમાં મારા,
ફરી એ રજા ને માણવા,
સ્વપ્ન ને સાકાર કરવા,
મને આ વિચાર આવ્યો...#vSB✒

- વિવેક દરજી

Post a Comment

ऑथर के बारे में

नमस्कार बेस्टर्स, मेरा नाम विवेक दरजी है, और यहापे में कुछ शायरियां, कविताएं, सुविचार और वार्ताएं लिखता हूं जो में हिंदी में ही लिखता हूं, और ये ब्लॉग मेने 3 साल पहले बनाया है और ये मेरा पहला ब्लॉग है।